CONTOUR ROUGHING/KONTÜR KABA İŞLEME

Parça geometrisine göre otomatik oluşturulan, yumuşak geçişli takım yolu özelliğidir. Cep boşaltma mantığı ile farklı Z derinliklerinde yüzey formuna bağlı kalarak takım yolları oluşturulur Kalıp ve model işleme teknolojisinde en fazla tercih edilen operasyon menüsü Kontür Kaba işleme’dir.
PARALLEL ROUGHING/PARALEL KABA İŞLEME

Birbirine paralel olarak oluşan doğrusal takım yollarından meydana gelen kaba işleme yöntemidir. Çok form içermeyen dişi ve erkek parçalar için ideal takım yolları oluşturulur. Kontur Kaba işleminde olduğu gibi takımın keskin hareketine izin verilmez. Helisel ve açısal yaklaşma seçenekleri takım yolunun sürekliliğini sağlar. Takım yollarına açı verilebilir.
REST ROUGHING/ARA KABA İŞLEME

Kaba operasyonlarından sonra parça üzerinde kalan talaşı otomatik olarak hesaplar ve sadece talaşın kaldığı bölgelerde takım yolu oluşturulur. Boşta gezmeleri engellemek için güncel stoğu otomatik olarak hesaplar. Bu parçalarınız için oluşturacağınız kullanıcı tanımlı stoklarınızda kaba operasyonu gibi kullanılabilir.
HYBRED FEDER ROUGHİNG/HİBRİD FEDER KABA İŞLEME

İnce duvara sahip sert malzemelerin ( titanyum, grafit vb.), kaba ve yarı finiş operasyonunu aynı anda kullanarak, parça rijitliğini maksimum seviyede koruyarak işlenmesinde kullanılır.
CONSTANT-Z MACHİNİNG/SABİT Z İŞLEME

Takım yolu, farklı Z derinliklerinde yüzey eğrisini takip ederek oluşturulur. Dik duvara sahip parçaların yarı finiş ve finiş operasyonları için özellikle 30-90 arası açılı duvarlarda en iyi çözümü sunar. Pasolar arası geçiş seçenekleri değiştirilebilir. Açı aralığının azaldığı noktalarda, radyüslerde takım yolu aralığına müdahale edilebilir.
HYBRID CONSANT-Z MACHINING/MELEZ SABİT Z İŞLEME

Sabit-Z operasyonu ile 3B cep işleme özelliğinin kombinasyonundan oluşur. Yüzey açısının azalarak Sabit-Z geçişleri arasında ki takım yollarının açıldığı noktalara ekstra takım yolları oluşturulur. Tüm parça geometrilerinin finiş operasyonlarında kullanılabilir.
HELICAL MACHINING/HELİSEL İŞLEME

Takımın parça üzerinde herhangi bir kalkma yapmadan sarmal hareketi ile meydana gelen takım yollarından oluşur.
HORIZONTAL MACHINING/YATAY ALAN İŞLEME

Parça üzerinde yer alan tüm düz alanların otomatik olarak hesaplanarak işlenmesinde kullanılır. Her Z seviyesi için alanı otomatik olarak ofsetler.
LINEAR MACHINING/DOĞRUSAL İŞLEME

Doğrusal işleme yöntemi X ekseninde birbirine paralel takım yollarından oluşur. Takım yollarına açı tanımlanabilir. Sabit Z operasyonundan sonra 0-30 derecelik kalan alanlarla birlikte geometriye göre parçanın tamamının finish operasyonunda da kullanılabilir.
RADIAL MACHINING/EŞ MERKEZLİ İŞLEME

Tanımlanan bir merkez noktası etrafında radyal olarak oluşturulan takım yollarından meydana gelir. Çap olarak başlama ve bitiş noktası kullanıcı tarafından seçilebilir. Açı aralığı tanımlanarak sadece belirlenen açı aralığında kesim yapılabilir.
SPIRAL MACHINING/SPİRAL İŞLEME

Bir merkez noktası etrafında takım ile yüzey temasını hiç kaybetmeden sabit yanal adımla meydana gelen spiral takım yolları oluşturulur.
MORPHED MACHINING/FORMLU İŞLEME

Seçilen iki referans eğri ile takım yolları oluşturulur. Takım yolları ilk referans eğriden ikinci referans eğriye doğru yüzey akışını takip ederek ilerler ve son eğri yakalanır. Kesim, seçilen eğrilere paralel yada dik olacak şekilde kontrol edilebilir.
OFFSET CUTTING/ÖTELEYEREK KESME

Seçilen referans eğri belirlenen ofset değeri kadar ötelenerek takım yolları oluşturulur. Ofset değeri seçilen referans eğrinin sağına yada soluna oluşturulabilir.
BOUNDARY MACHINING/SINIR İŞLEME

Form yüzeye sahip parçalar üzerinde, referans eğri ve geometri üzerinde ki kenarlar kullanılarak yapılan pah kırma, trimleme, yazı yazma, kalıp yollukları vb. tüm işlemler sınır işleme yöntemi ile işlenebilir. Bu menüde yüzeye ( – ) ofset tanımlanabilir.
3D CONSTANT STEPOVER/3B SABİT ADIMLI İŞLEME

3D Sabit adımlı işleme yöntemi, seçilen kılavuz eğrinin yanal ve dikey ofsetlenerek oluşturduğu takım yollarından meydana gelir. Takıma yanal ve aşağı adımlama verilerek yapılan bu işleme yönteminde, takım yolu aralıkları modelin değişen açısal bölgelerinde hiçbir değişikliğe uğramadan yüzey akışını takip eden kusursuz takım yollar türetilir.
PENCIL MILLING/KALEM PASOLAR

Diğer stratejiler ile işlenemeyecek iç bükey kenar, radyüsler, gibi bölgeler için takım yolları oluşturulur. Kenar finişleri ve yüzey radyüslerinin takım radyüsleri ile aynı olduğu bölgeler için idealdir.
PARALLEL PENCIL MILLING/PARALEL KALEM PASOLARI

Kalem pasoları, kullanıcı tarafından tanımlanan yanal kaymalar ile çoğaltılır. Bir önceki takımın alamadığı iç bükey radyüslerin işlenmesi için kullanılır.
3D CORNER OFFSET/3D KENAR OFSET İŞLEME

Model üzerinde ki üç boyutlu yüzey sınırlarını takip eden eşit aralıklı yumuşak takım yolları oluşturulur.
PRISMATIC PART MACHINING/PRİZMATİK PARÇA İŞLEME

Model üzerinde ki üç boyutlu yüzey sınırlarını takip eden eşit aralıklı yumuşak takım yolları oluşturulur.
COMBINE STRATEGIES/BİRLEŞTİRİLMİŞ TAKIM YOLLARI

Model üzerinde ki üç boyutlu yüzey sınırlarını takip eden eşit aralıklı yumuşak takım yolları oluşturulur.