HALKA DÖVME VE HADDELEME TEKNOLOJİSİDönen kalıplar ile şekillendirme süreçleri için özel olarak geliştirilmiş simülasyon yazılımıdır. Program, analiz için gereken ilk verilerin girişini önemli ölçüde basitleştirirken modern haddehaneden gelen verilerinde tanımlanmasına olanak sağlar. Özel hesaplama yöntemleri ile dikdörtgen veya benzer kesitlerdeki halka dövme ve haddeleme işlemlerinin hızlı ve doğru şekilde analizlerinin yapılmasını sağlar. ''Rolling'' opsiyonu satın alındığında ''Rekvals'' ve ''CrossWedge'' proseslerinin analizleri yapılabileceği gibi, ''QForm'' lisansınıza ''Halka Dövme ve Haddeleme'' çözümleyicilerini eklemek de mümkündür.
AVANTAJLAR
  • Halka üzerinde sıcaklık dağılımı proses boyunca hesaplanabilir
  • Seçilen hadde parametreleri ile final halka veya hadde şekli belirlenebilir
  • Simülasyon ön hazırlık tanımlamalarında kullanılan arayüz ''SMS Meer'', ''Siempelkamp'', ​​''Muraro'' ve ''Mitsubishi'' haddeleme makinelerinin veri tabanını kullanmaktadır
  • Şekillendirme sırasında oluşabilecek kat (katmer) oluşumları bilgisayar ortamında tespit edilebilir
  • Simülasyon sırasında gözlenmek istenen iş kalıplarının ve işin hareket analiz değerleri doğrudan ''SMS Meer'' ve ''Siempelkamp'' haddeleme makinelerinden alınır