HIGHQA PQP İLE ÇALIŞANLARINIZI VE SÜREÇLERİNİZİ ENTEGRE EDİN


HighQA Üretim Kalite Yönetimi(High QA PQP), APQP/PPAP gereksinimlerinizi karşılamak için güçlü bir üretim kalite yönetim çözümüdür. High QA 360 veri tabanı üzerinde Microsoft Excel kullanmadan üretim kalite yönetimi sürecinin tüm bölümlerine proje yönetimi araçları ve otomasyon sağlar. Kapsamlı olarak geliştirilen APQP/PPAP çözümü ile otomotiv, medikal, havacılık ve diğer sektörlerdeki tüm üretim yönetmeliklerine uygundur.
 

TÜM KALİTE VE İMALAT SÜREÇLERİ İÇİN GÜÇLÜ PROJE YÖNETİMİ


Tek bir veritabanına üzerine inşa edilmiş HighQA PQP yazılımı ile Inspection Manager yazılımı tamamıyla birbirine entegredir. Her iki ürünün entegrasyonu ile birlikte teknik resimlerin balonlanmasından iş akışlarına ve süreç yönetimlerine kadar her şey tek bir yapı üzerinde yönetilir.

 • Önem derecesine göre yapılandırılabilir iş akışları
 • Güvenlik esaslı erişim kontrolü
 • Üretimde karşılaşılan risklerin bildirimleri
 • Kağıtsız ortam
 • Tek merkezden yönetilen veri tabanı
 • Anlaşılır ve yapılandırılabilir formlar, iş akışları ve belgeler
 • APlanlama gereksinimlerine dayalı belge yönetimi ve raporlama için güçlü araçlar

ANA SANAYİ VE TEDARİKÇİLERİ AYNI PLATFORMDA BULUŞTURUN


HighQA PQP eklentisi ile birbirinden bağımsız ekiplerin kritik belgeler üzerinde sorunsuz ve güvenli bir şekilde işbirliği yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar. Aşağıdaki geliştirmeleri yaparak üretim sürecini hızlandırır

 • GDT ve kalite gereksinimlerinin yorumlanmasını ortadan kaldırır.
 • Aynı formlar, iş akışları ve raporlar kümesi üzerinde standartlaştırma ve işbirliği yapmanızı sağlar
 • Ölçüm araçlarının müşterinin gereksinimlerini karşıladığını doğrulamak için mastar kullanımını analiz eder
 • Parça gereksinimleri konusunda hem fikir olunduğuna dair kanıta dayalı sorgulanabilir belgelerin oluşumuna katkıda bulunur
 • Parçaları tutarlı bir şekilde üretmek için gereksinimleri ve düzenlemeleri karşılar bu sayede tekrarlanabilirliği size sağlar.
 
 

PPAP ŞABLONLARI VE FORMLARI İLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ KALİTE SÜREÇLERİ


High QA PQP içerisindeki formlar ve şablonlar ile aşağıdaki süreçler dahil olmak üzere belgelerin ve raporların oluşturulmasını ve sevk edilmesini kolaylaştıran ve basitleştiren Üretim Parça Onay Sürecinin (PPAP) 18 öğesini destekler

 • Kalite yönetim süreci dokümantasyonları
 • İlk Parça Denetimi (FAI)
 • Uygunsuzluk Raporu (NCR)
 • Kabul Kalite Limiti (AQL) bazlı numune planlaması
 • Proses Akış Şeması(PFD)
 • Ön Proses Hata Modu ve Etkileri Analizi(PFMEA)
 • Ölçüm araçlarının tekrarlanabilirliği ve tekrar üretilebilirliği(Gage RR)
 • Proses Kontrol Planı(PCP)
 • İstatistiksel Süreç Kontrolü(SPC)
 • Parça Sevk Emri(PSW)

TEMEL ÜRETKENLİK ARAÇLARI VE ÖZELLİKLERİ


High QA PQP, üretilen parçaların genelinde tüm kalite gereksinimlerini planlamak, uygulamak, yönetmek ve izlemek için yenilikçi, sürdürülebilir çözümler sunan birçok proje yönetim teknolojisini içinde barındırır.

 • Dokümantasyon ve formlar için merkezi veritabanı
 • Uyarlanabilir proje yönetimi şablonları
 • Kapsamlı otomatik formlar
 • Güvenli kullanıcı erişim kontrolü
 • Standartlara dayalı üretim süreçleri
 • Tedarikçi performans değerlendirmesi
 • Elektronik imza onayları
 • Güçlü revizyon kontrol yönetimi
 • Uzaktan ve ağ içi işbirliği için yüksek QA 360 Exchange Sunucusu
 • Üretim kalite standartlarına uyum için kolaylaştırılmış uygulamalar
 • Her alıcı ve OEM için özelleştirilebilir şablon kitaplığı