SOLIDCAM HIGH SPEED MACHINING(HSM)/YÜKSEK HIZDA İŞLEME


Kompleks 3B parçalar, havacılık parçaları, kalıp ve takımlar için SolidCAM'in HSM (High Speed Machining) modülleri piyasada kendini kanıtlamış takım yolu stratejileri sunar. SolidCAM HSM modülü geri çekilmeleri en düşük seviyede tutarak mümkün olan yerlerde açılı veya yay hareketleri ile yumuşatılmış takım yolları oluşturarak kalkma ve boşta gezmeleri en aza indirerek işleme zamanını kısaltır.Talaş kaldırma sırasında takım yolu bağlantıları ve geri çekilme hareketlerinin sürekliliği için HSR/HSM benzersiz takım yolları sunar.

TURBO HSM


SolidCAM Turbo 3D HSM modülü daha hızlı takım yolu hesaplamaları için güçlü bir HSM modülüdür. Yüksek hızlı takım yolları oluşturmak için benzersiz işleme ve bağlantı stratejileri sunar. 64 bit desteği ile takım yolu hesaplamaları için tüm çekirdekleri tamamen kullanır. Kullanıcı tanımlı minimum stok kalınlıklarına göre takım yolları oluşturulabilir. Yüzler veya eğriler kullanarak fikstürlere karşı çarpma kontrolü sağlanabilir. Takımın girişi için önceden delinmiş delikler tanımlanabilir; delme derinliği tanınır ve delme derinliğinin ötesinde rampa otomatik olarak başlar.

 
 

CONTOUR ROUGHING/KONTÜR KABA İŞLEME


Parça geometrisine göre otomatik oluşturulan, yumuşak geçişli takım yolu özelliğidir. Cep boşaltma mantığı ile farklı Z derinliklerinde yüzey formuna bağlı kalarak takım yolları oluşturulur Kalıp ve model işleme teknolojisinde en fazla tercih edilen operasyon menüsü Kontür Kaba işleme’dir.


PARALLEL ROUGHING/PARALEL KABA İŞLEME


Birbirine paralel olarak oluşan doğrusal takım yollarından meydana gelen kaba işleme yöntemidir. Çok form içermeyen dişi ve erkek parçalar için ideal takım yolları oluşturulur. Kontur Kaba işleminde olduğu gibi takımın keskin hareketine izin verilmez. Helisel ve açısal yaklaşma seçenekleri takım yolunun sürekliliğini sağlar. Takım yollarına açı verilebilir.
 
 

REST ROUGHING/ARA KABA İŞLEME


Kaba operasyonlarından sonra parça üzerinde kalan talaşı otomatik olarak hesaplar ve sadece talaşın kaldığı bölgelerde takım yolu oluşturulur. Boşta gezmeleri engellemek için güncel stoğu otomatik olarak hesaplar. Bu parçalarınız için oluşturacağınız kullanıcı tanımlı stoklarınızda kaba operasyonu gibi kullanılabilir.

HYBRED FEDER ROUGHING/HİBRİD FEDER KABA İŞLEME


İnce duvara sahip sert malzemelerin ( titanyum, grafit vb.), kaba ve yarı finiş operasyonunu aynı anda kullanarak, parça rijitliğini maksimum seviyede koruyarak işlenmesinde kullanılır.
 
 

CONSTANT-Z MACHINING/SABİT Z İŞLEME


Takım yolu, farklı Z derinliklerinde yüzey eğrisini takip ederek oluşturulur. Dik duvara sahip parçaların yarı finiş ve finiş operasyonları için özellikle 30-90 arası açılı duvarlarda en iyi çözümü sunar. Pasolar arası geçiş seçenekleri değiştirilebilir. Açı aralığının azaldığı noktalarda, radyüslerde takım yolu aralığına müdahale edilebilir.
 

HYBRID CONSANT-Z MACHINING/MELEZ SABİT Z İŞLEME


Sabit-Z operasyonu ile 3B cep işleme özelliğinin kombinasyonundan oluşur. Yüzey açısının azalarak Sabit-Z geçişleri arasında ki takım yollarının açıldığı noktalara ekstra takım yolları oluşturulur. Tüm parça geometrilerinin finiş operasyonlarında kullanılabilir.

HELICAL MACHINING/HELİSEL İŞLEME


Takımın parça üzerinde herhangi bir kalkma yapmadan sarmal hareketi ile meydana gelen takım yollarından oluşur.
 
 

HORIZONTAL MACHINING/YATAY ALAN İŞLEME


Parça üzerinde yer alan tüm düz alanların otomatik olarak hesaplanarak işlenmesinde kullanılır. Her Z seviyesi için alanı otomatik olarak ofsetler.

LINEAR MACHINING/DOĞRUSAL İŞLEME


Doğrusal işleme yöntemi X ekseninde birbirine paralel takım yollarından oluşur. Takım yollarına açı tanımlanabilir. Sabit Z operasyonundan sonra 0-30 derecelik kalan alanlarla birlikte geometriye göre parçanın tamamının finish operasyonunda da kullanılabilir.
 
 

RADIAL MACHINING/EŞ MERKEZLİ İŞLEME


Tanımlanan bir merkez noktası etrafında radyal olarak oluşturulan takım yollarından meydana gelir. Çap olarak başlama ve bitiş noktası kullanıcı tarafından seçilebilir. Açı aralığı tanımlanarak sadece belirlenen açı aralığında kesim yapılabilir.

SPIRAL MACHINING/SPİRAL İŞLEME


Bir merkez noktası etrafında takım ile yüzey temasını hiç kaybetmeden sabit yanal adımla meydana gelen spiral takım yolları oluşturulur.