ISIL İŞLEM VE MİKROYAPI ANALİZİ


Isıl İşlem teknolojisi ile Sıcak dövme ve Ekstrüzyon operasyonları sonrasında biyetin soğutulması için zamana bağlı soğutma analizleri yapabileceğimiz ısıl işlem modülüdür. Çelik, Alüminyum, Nikel ve Titanyum alaşımların katı halde ısıl işlem proseslerinin simülasyonu için tasarlanmıştır.

ISIL İŞLEM TEKNOLOJİSİ


Isıl işlemden (sertlik, çekme mukavemeti) sonra iş parçasının faz bileşimini ve çalışma özelliklerini ve ısıl işlem sırasında ve sonrasında kalan gerilmeleri ve gerilmeleri tahmin etmek mümkündür. Analiz hesaplamaları için başlangıç ​​verilerini (fazların özellikleri, faz dönüşümlerinin kinetiği, gizli ısı, faz dönüşümlerindeki hacim değişim katsayıları, fazların denge hacim fraksiyonu) belirtebilir ve QForm'un malzeme veri tabanına kaydedebilir.


AVANTAJLAR;
 • Havada soğutma tuzlu su banyosu gibi farklı ısıl işlem sınır koşulları için kontrollü ısıtma ya da soğutma proseslerinde arzu edilen malzeme özelliklerini sağlayabilmek için, ürün deformasyon ve çarpılmalarının önüne geçmek için ve ısıl işlem süresi enerji verimliliğini optimize etmek için kullanılır
 • Faz değişimi ve kompozisyonu detaylı biçimde görülebilir.
 • Dövme sonrası ürün üzerinde gerçekletirilen ısıl işlem sonucunda sertlik ve tokluk gibi malzeme özellikleri belirlenebilir
 • Isı işlem sonrası artık gerilmeler ve çarpılma ve bunun gibi deformasyonlar gözlemlenebilir
 • Su verme sonrası oluşacak çatlaklar ön görülebilir.
 • Çelik, Paslanmaz, Alüminyum, Prinç ve Titanyum sıcak dövme kütüphanesi
 •  
   

  MİKROYAPI ANALİZİ


  SIMSCAN en küçük ve dar alanlarda 3D tarama imkanı sunar. Avuç içi boyutunda olmasına rağmen(205 mm × 80 mm × 45 mm) endüstriyel sınıf ölçüm doğruluğunu korur.(Doğruluk≤0.02mm+0.040 mm/m)

  Mikroyapı Analizi ile Çeliklerin, Nikel, Titanyum, Alüminyum ve diğer alaşımların termomekanik süreçleri sırasında gerçekleşen mikro yapı değişimlerinin simülasyonu için geliştirilen özel bir modüldür. Analiz sırasında aşağıdaki parametreler hesaplanır; Dinamik, statik ve metadinamik yeniden kristalleştirme için hacim fraksiyonu ve ortalama tane büyüklüğü, toplam yeniden kristalize hacim fraksiyonu, ortalama tane büyüklüğü, ASTM tane sayısı, mikroyapı değişimi, tutulan gerilme, kritik deformasyon, her bir yeniden kristalleşme döngüsünden önceki başlangıç ​​tane büyüklüğü deformasyon süresi, deformasyon sırasında ortalama sıcaklık ve gerinim hızı, bekleme süresi ve tane büyüme süresi gibi süreçler analiz sırasında gözlemlenebilir. Hesaplama sonuçları iş parçası üzerinde gösterilir.