MOLDEX 3D


Moldex3D, plastik enjeksiyon kalıplama endüstrisi için dünyanın önde gelen CAE ürünüdür. Sınıfının en iyisi analiz teknolojisi ile Moldex3D, ürün tasarımını ve üretilebilirliği optimize etmek, pazara sunma süresini kısaltmak ve ürün kalitesini en üst düzeye çıkarmak için en geniş enjeksiyon kalıplama işlemi yelpazesini simüle etmenize yardımcı olabilir.
3D MALZEME AKIŞI

Dolum sırasında malzemenin akış hareketi simülasyon ortamında gözlemlenebilir.
BASINÇ DÜŞÜMÜ

Malzemenin kalıp boşluğu içerisindeki akışı sırasında basınç dağılımı ve düşümü gözlemlenebilir.
BİRLEŞME İZİ

Dolum yerine ve parçanın tasarımına göre oluşacak birleşme izlerinin yerlerini gösterir. Farklı giriş noktaları simule ederek birleşme izlerinin yerleri ve birleşme sıcaklıkları değiştirilebilir.
GAZ BOŞLUKLARI

Verilen giriş noktalarına göre parça üzerinde gaz boşluklarının yerlerini gösterir. Bu bilgiye göre kalıpta ventilasyon tasarımı doğrulabilir.
DOLUM SÜRESİ

Giriş notasının yeri, malzeme viskozitesi gibi bilgilere bağlı olarak dolum için gerekli zaman programdan öğrenilebilir.
SICAKLIK DAĞILIMI

Kalıp içindeki sıcaklık dağılımlarını parça üzerinde gösterir. Böylelikle su yolluklarının yerlerine karar verilmesini kolaylaştırır.
ENJEKSİYON BASINÇ PROFİLİ

Parçanın enjeksiyonu sırasında ihtiyaç duyulacak basınçları verdiği gibi parçayı daha kısa sürede basabilmek için basıncın ne olması gerektiği hesaplanabilir.
SOĞUMA SÜRESİ

Parçanın üzerindeki farklı kalınlıktaki bölgelerinde oluşabilecek farklı soğuma zamanlarını gösterir. Yine soğutma kanalarının yerinin tayininde önemli bir analizdir.
3B ÇEKME ANALİZİ

Parçanın soğuduktan sonra malzemeye ve geometrik şekle bağlı olarak nasıl çekeceğini gösterir. Bu çekme oranına bakılarak kalıpta tasarlanması gereken iç hacim geometrik STL datası olarak programdan alınabilir. Böylece soğuma sonrası ölçülerin arzu edilen toleransta olması garanti altına alınır.
3B ÇARPILMA ANALİZİ

Özellikle ince cidarlı uzun parçanın soğuma sırasında girecekleri deformasyon şeklinin analizidir. Parçanın ne kadar çarpılacağı programdan öğrenilerek tasarım değişikliği yahut soğutma değişiklikleri düşünülerek tekrar simüle edilebilir.
YOLLUK TASARIMI

İster sıcak ister soğuk yolluk kullanın malzemenin yolluk içerisinde nasıl hareket edeceğini, yolluk tasarımınızın basınç düşümünü nasıl etkiyeceğini, yolluk içerisinde malzeme sıcaklığının ne olacağını ''Moldex3D'' ile öğrenebilirsiniz.
SOĞUTMA KANALLARI TASARIMI

''Moldex3D'' içerisinde soğutma kanallarınızın soğutucu tipi, sıcaklık, debi gibi tasarım parametrelerine bağlı olarak parça üzerinde en etkin soğutmayı nasıl sağlayabileceğinizi görebilirsiniz. Daha etkin soğutma, daha kısa çevrim zamanı ve daha hızlı üretim olarak size geri dönecektir.
KATILAŞMA ZAMANI

Malzemenin tarif edilen sıcaklık koşullarında kalıp içerisinde hangi saniyede % kaç katılaşacağının gösterimidir. Erken katılaşan malzemenin dolumu engelleyip engellemeyeceği yahut ütüleme operasyonunun kalitesini ne ölçüde etkileyeceği bu analizi ile görülür.
FİBER YÖNELİMİ

Fiber katkılı malzemelerinizdeki mukavemet ve kalite Fiber yönelimlerini gösteren modül ile en yüksek seviyeye tanışanacaktır.
ÇOKLU KOMPENENT MODÜLÜ(MCM)

Mevcut bir metal yahut plastik parçanın üzerine baskı yapmak gibi birden çok malzeme ile gerçekleştirilen işlemlerde MCM modülü kullanılabilir.
ÇOKLU İŞLEMCİ DESTEĞİ

''Moldex3D'' günümüz teknolojisi olan çok çekirdekli bilgisayar mimarisini kullanarak analizlerini kat kat hızlandırabilmektedir. Tasarım hızınızdaki verimlilik için Moldex analizi bütün çekirdeklere bölerek gerçekleştirebilmektedir.
OTOMATİK MESH

''Moldex3D'' yüksek hızlı ve çok yüksek hassasiyete sahip otomatik mesh algoritması ile en yüksek hassasiyetteki hesaplamaları hızı hiç mesh zahmetine sokmadan gerçekleştirir.