PARALEL CUTS/PARALEL KESİM

Paralel kesim opsiyonu Doğrusal, Tarama ve Sabit Z olmak üzere üç farklı stratejiden oluşur. Her bir strateji, birbirine paralel ve sabit adım ile yana kayan takım yollarından meydana gelir.
PARALEL TO CURVE/EĞRİYE PARALEL KESİM

Takım yolları, seçilen yüzeyler üzerinde referans eğriye göre oluşturulur. Her bir takım yolu seçilen eğriye paralel olarak optimum yanal adım korunarak ilerler.
PARALEL TO SURFACE/YÜZEYE PARALEL KESİM

SolidCAM işlenecek yüzeyler ile referans olarak seçilen yüzey arasında ki kesişimi hesaplar. Bu hesaplama sonucun da ortaya çıkan eğriye paralel olarak takım yolları oluşturulur.
PERPENDICULAR TO CURVE/EĞRİYE DİK KESİM

Bu stratejide takım yolları seçilen referans eğriye dik olarak oluşturulur.
MORPH BETWEEN CURVE/İKİ EĞRİ ARASINDA KESİM

Seçilen iki referans eğri arasında takım yolları kusursuz olarak uyarlanır. HSS menüsünde kullanılan en popüler takım yolu seçeneğidir. Takım üzerine sabit yük binecek şekilde oluşturulan estetik takım yollarından oluşur.
MORPH BETWEEN SURFACE/İKİ YÜZEY ARASINDA KESİM

Eğri stratejisine benzer olarak seçilen iki referans yüzey arasında takım yolları oluşturulur. Özellikle kompleks işleme sınırlarına sahip parçalarda oldukça kullanışlıdır.
PROJECTION/PROJEKSİYON

Pah, radyus ve 3D yüzeyler üzerinde bulunan oyma(engraving) işlemleri için kusursuz takım yolları oluşturulur. Takımın bir eğriyi takip edeceği tüm işlemler için kullanılabilir.
GOUGE CHECKING/ÇARPMA KONTROLÜ

Takım yolları üzerinde tam bir kullanıcı kontrolü sağlar. Sürekli 5 eksen işlemeye benzer bir şekilde, 4 aşamalı çarpma kontrolü vardır.
ADVANCED LINKING/BAĞLANTI HARAKETLERİ

İşlenecek yüzey üzerinde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan tüm takım giriş ve çıkış hareketleri kontrol edilebilir. Takım yolları uzatılıp kısaltılabilir. Boşluklar ve delikler’de takım yolları kontrol edilebilir ve kusursuz olarak bağlanabilir. HSS modülü 9 farklı giriş ve çıkış stratejisi içerir.